Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Артюшенко А.О. Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання : монографія. - К. : НВП Поліграфсервіс , 2012. - 230 c. - (Черкас.ін-т банківської справи Нац.банку України).

796.011.3

КрНУ © 2022