Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Артеменко В.Г. Финансовый анализ : учеб.пособие / В.Г.Артеменко, М.В.Беллендир. - 2-е изд., перераб. и доп . - М.; Новосибирск : Дело и Сервис : Сибирское соглашение , 1999. - 152 c.

658.14/.17.012.12

КрНУ © 2022