Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности предприятия : учеб.пособие для вузов / П.П.Табурчак, А.Е.Викуленко,Л.А.Овчинникова и др.; под ред. П.П.Табурчака, В.М.Тумина, М.С.Сапрыкина. - Ростов н/Д : Феникс , 2002. - 348 c.

658.14/.17.012.12

КрНУ © 2022