Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / пер. с англ.; под ред. Ю.К.Беляева. - М. : Мир , 1976. - 755 c.

519.23

КрНУ © 2022