Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

UNIX: Руководство системного администратора : пер.с англ.С.М.Тимачева / Э.Немет, Г.Снайдер, С.Сибасс, Т.Р.Хейн; под ред.: М.В.Коломыцева - 2-е изд. . - К. : ВНУ , 1997. - 831 c.

681.3.06

КрНУ © 2022