Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Александрова М.М. Страхування: : навч.посібник для вищ.навч.закл. - К. : Центр навч. літ. , 2002. - 207 c.

368

КрНУ © 2022