Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Азаров О.Д. Основи теорії аналого - цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія. - Вінниця: : УНІВЕРСУМ-Вінниця, , 2004. - 258 c.

681.335.2

КрНУ © 2022