Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анисимов А.П. Организация и планирование автотранспортных предприятий : учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Транспорт , 1982. - 269 c.

656.13.07

КрНУ © 2022