Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Абрютина М.С. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия : учеб. - практ. пособие / М.С.Абрютина, А.В.Грачев. - 2-е изд., испр . - М. : Дело и Сервис , 2000. - 256 c.

658.012.122

65.053

КрНУ © 2022