Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо - русский словарь: около 40 000 слов / сост. В.К.Мюллер, С.К.Боянус. - К. : Каннон , 1997. - 1392 c.

811.111=161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022