Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо - русский словарь: около 35 000 слов / Сост. В.Д.Аракин, З.С.Выгодская, Н.Н.Ильина. - 8-е изд., испр. и доп . - М. : Сов.Энциклопедия , 1970. - 848 c.

811.111-161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022