Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия : учебник для хим.-технолог.спец.вузов. - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Высш.шк. , 1998. - 743 c.

540

КрНУ © 2022