Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Атлас конструкций гидромашин и гидропередач : учеб. пособие для машиностр. спец. вузов / Б.М. Бим-Бад, М.Г. Кабаков, В.Н. Профьев, С.П. Стесин. - М. : Машиностроение , 1990. - 135 c.

621.22+62-585.2

КрНУ © 2022