Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения / пер. с англ.;общ. ред. Ю.М. Забродина, Б.Ф. Ломова - М. : Прогресс , 1980. - 528 c.

159.953

КрНУ © 2022