Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Атанасян Л.С. Геометрия Т.1. : учеб.пособие для физ- мат. фак. пед. ин-тов. - М. : Просвещение , 1973. - 480 c.

514

КрНУ © 2022