Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Атанасян Л.С. Геометрия : в 2-х т.. Т.2. : учеб. пособие для физ.- мат. фак. пед. ин-тов - М. : Просвещение , 1987. - 352 c.

514

КрНУ © 2022