Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Атаманюк В.В. Технологія конструкцій матеріалів : навч. посібник для вищ. навч.закл. - К. : Кондор , 2006. - 526 c.

621.7

КрНУ © 2022