Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Асаул А.Н. Корпоративные структуры в региональном инвестиционно-строительном комплексе / А.Н.Асаул,А.В. Батрак; под ред. А.Н.Асаула. - М.: СПб. : Изд-во АСВ: СПбГАСУ , 2001. - 167 c.

69(1-73)

КрНУ © 2022