Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента : учеб.пособие для вузов. - М. : Радио и связь , 1983. - 248 c.

519.24

КрНУ © 2022