Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аршинов В.А. Резание металлов : учеб. пособие для машиностр.техникумов / В.А.Аршинов, Г.А.Алексеев. - 3-е изд., перераб . - М. : Машгиз , 1959. - 490 c.

621.91

3

КрНУ © 2022