Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Афанасьев А.М. Лабораторный практикум по сопротивлению материалов : учеб.пособие для втузов / А.М..Афанасьев, В.А.Марьин. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1975. - 287 c.

620.10

КрНУ © 2022