Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анатомия человека : в 2 т. Т.1. / Э.И.Борзяк, Л.И.Волкова, Е.А.Добровольская; под ред. М.Р.Сапина. - 4-е изд., стер . - М. : `Медицина` , 1997. - 543 c.

611

КрНУ © 2022