Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англійська мова. Комунікативний аспект : підручник для вищ.навч.закл. / Л. Мисик, А.Арцишевська, Л. Кузнєцова, Л.Поплавська; за ред. Л.Мисик. - Львів : Світ , 2007. - 430 c.

811.111(075.8)

КрНУ © 2022