Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Ахметшин Н. И. Вибрационное резание металлов. - Л. : Машиностроение , 1987. - 80 c. - (Б-ка инженера.Вибрационная техника. Вып.10).

621.9-868

КрНУ © 2022