Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Арустамов Х.А. Сборник задач по начертательной геометрии с решениями типовых задач : учеб. пособие для вузов. - 8-е изд . - М. : Машиностроение , 1971. - 376 c.

514.18

КрНУ © 2022