Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аруин А.С. Эргономическая биомеханика. / А.С.Аруин, В.М.Зациорский. - М. : Машиностроение , 1989. - 252 c.

573.6:331.101.1

КрНУ © 2022