Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Ахиезер А. И. Общая физика. Электрические и магнитные явления : справ. пособие. - К. : Наук.думка. , 1981. - 471 c.

537

КрНУ © 2022