Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Английская грамматика в диалогах.Употребление времен : учеб. пособие для ин-тов и фак. ин.я / Н.И. Шпекина, Н.И. Цаплина, Е.М. Алексеева. - М. : Высш. шк. , 1986. - 207 c.

811.111`36

81.2Англ-9

КрНУ © 2022