Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Артоболевский С.И. Теория механизмов и машин : учеб. пособие для машиностр. вузов. - М. : Высш. шк. , 1968. - 366 c.

621.01

КрНУ © 2022