Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Ананьян В.А. Особенности эксплуатации абразивного, алмазного и эльборового инструмента . - М. : Машиностроение , 1976. - 32 c. - (Б-ка `Новости технологии`).

621.923

КрНУ © 2022