Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Армарего И.Дж Обработка металов резанием / И.Дж.А.Армарего, Р.Х.Браун; пер.с англ. В.А.Пастунова. - М. : Машиностроение , 1997. - 325 c.

621.91

КрНУ © 2022