Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Арлазаров М.С. Дорога на космодром. О конструкторе косм.техники А.М.Исаеве. - 2-е изд . - М. : Политиздат , 1984. - 141 c. - (Герои Сов. Родины).

629.78 +929Исаев

КрНУ © 2022