Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аркуша А.И. Руководство к решению задач теоретической механике : учеб. пособие для техникумов. - 2-е изд., испр и доп . - М. : Высш. шк , 1971. - 296 c.

531

КрНУ © 2022