Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Артемов Д.В. Microsoft SQL Server 7.0 для профессионалов .Установка, управление, эксплуатация, оптимизация / Д.В. Артемов, Г.В. Погульский, М.М. Альперович/ - М. : Рус.версия , 1999. - 557 c.

004.65 : 004.42

681.3.06

КрНУ © 2022