Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : навч. посібник для вищ. навч. закл. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна та ін. - К. : Кондор , 2007. - 237 c.

658.14./.17.012.12

КрНУ © 2022