Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аэробика. Теория и методика проведения занятий : учеб. пособие для ВУЗов и ССУзов физ. культуры / под общ. ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. - М. : ТВТ Дивизион , 2006. - 303 c.

796.412

КрНУ © 2022