Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированная системм управления Волжским автозаводом / Перевалов Ю.Н. и др. - М. : Машиностроение , 1979.

658.5.011.56

КрНУ © 2022