Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо - український навчальний словник з методичними коментарями та граматичними таблицями / Перебийніс В.І. та ін. - К. : вежа , 2002. - 424 c.

81.2

КрНУ © 2022