Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Артеменко А.И. Справочное руководство по химии : для студентов нехим. спец. / А.И. Артеменко, В.А. Малеванный, И.В. Тикунова. - М. : Высш. шк. , 1990. - 303 c.

54

КрНУ © 2022