Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Арист Л.М. Путь в изобретательство. - Днепропетровск : Проминь , 1986. - 184 c.

001.894

КрНУ © 2022