Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анализ эффективности хозяйственной деятельности промышленных объединений и предприятий : справ. пособие / Л.Л. Ермолович, В.В. Ермолович, Е.И. Войткевич, Л.В. Умецкая; под ред. Л.Л. Ермолович. - Минск : Выш. шк. , 1988. - 496 c.

658.012.122

КрНУ © 2022