Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Арендт В.Р. Практика следящих систем. / В.Р.Арендт, К.Дж.Сэвент ; пер.с англ. под ред. Т.М.Райцына и А.В.Фатеева. - М. : Госэнергоиздат , 1962. - 566 c.

681.513.3

КрНУ © 2022