Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анализ хозяйственной деятельности : учебник для экон. спец. вузов / М.Ф. Дьячков, И.А. Белобжецкий, А.М. Маргулис и др.; под ред. В.А. Белобородовой. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1985. - 352 c.

658.012.12

КрНУ © 2022