Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анализ финансово - хозяйственной деятельности предприятий (объединений) : учебник для фин. и фин. - экон. техникумов / под ред. В.А. Раевского. - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика , 1988. - 415 c.

658.14./.17.012.12

КрНУ © 2022