Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аппаратура и приборы для геофизических иследований : номенклатурный справочник. - М. : ЦНИТЭИприборостороение , 1976. - 52 c.

55

КрНУ © 2022