Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Апокрифы древних христиан : исследование, тексты, комментарии / редкол. : А.Ф. Окулов (пред.) и др. - М. : Мысль , 1989. - 336 c. - (Акад.обществ.наук при ЦК КПСС).

27-245

КрНУ © 2022