Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Microsoft Office 97: наглядно и конкретно: иллюстрированный справочник : пер. с англ. - М. : Изд. отдел ``Рус. Редакция``, ТОО ``Channel Tradin , 1997. - 333 c.

681.3.06

КрНУ © 2022