Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анхимюк В.Л. Теория автоматического регулирования : учеб. пособие для электротехн.спец.вузов. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Выш. шк. , 1968. - 322 c.

681.51

КрНУ © 2022