Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : в 3-х т. Т.2. - 6-е изд., перераб. и доп . - М. : Машиностроение , 1982. - 584 c.

621.001.2

КрНУ © 2022