Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Антонюк Н.М Англійська мова через світові контакти. Англомовні країни та Україна. Міжнародні організації.Читанка.Теми та завдання для розвитку мовлення, підготовк - Вінниця : Нова книга , 2004. - 228 c.

811.111

81.2Англ

КрНУ © 2022